Tani miód z Chin

Copa - Cogeca zwróciła uwagę Komisji EU na skutki masowego importu taniego miodu z Chin. Miód z Chin zalewa wręcz rynki krajów EU, a należy pamiętać o tym, że Chinach nie są wymagane rygorystyczne przepisy dotyczące prowadzenia pasieki i pozyskiwania miodu a ponadto koszty produkcji i robocizny są niższe niż w UE. Copa-Cogeca nawołuje do Komisji o wzmocnienie monitoringu i kontroli oraz rozważenie możliwości zastosowania środków antydumpingowych przeciw tym importom.

Przewodniczący grupy roboczej ds. miodu Copa-Cogeca Etienne Bruneau stwierdził "Europa cieszy się wieloletnią tradycją produkcji i spożycia miodu. Pszczelarstwo stanowi ważny rodzaj działalności gospodarczej oraz jest niezbędne do zapylania roślin w UE. Nasza rodzima produkcja wynosi ok. 215 000 ton na rok, ale ze względu na wzrastającą konsumpcję, UE jest w stanie sama zaopatrzyć się jedynie w 60% potrzebnego miodu. W ciągu ostatnich pięciu lat import miodu z Chin wzrósł o ok. 50%, co jest spowodowane głównie niskimi cenami. Ceny miodu wwożonego z Chin są najniższe ze wszelkich importów. Są one co najmniej dwa razy niższe od cen unijnych. Europejscy producenci miodu zmagają się z nieuczciwą konkurencją, która zagraża tysiącom miejsc pracy, głównie na obszarach wiejskich, i która może pogłębić aktualny kryzys gospodarczy".

 

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen powiedział: "Ze względu na tak niskie ceny importów oraz niesamowitą różnicę między cenami miodu z Chin i z UE oraz kosztami produkcji i robocizny, europejscy producenci miodu nie są już w stanie uzyskać przyzwoitych przychodów. W tych warunkach potrzebują trzy razy więcej uli (aktualnie średnia liczba uli wynosi 400) aby mogli utrzymać się z pszczelarstwa. Tak drastyczne zwiększenie liczby uli jest jednak niewykonalne. Dlatego też apelujemy do Komisji Europejskiej o zbadanie możliwości zastosowania instrumentów antydumpingowych, opierając się na doświadczeniach innych krajów, np. Stanów Zjednoczonych. Należy również usprawnić kontrole, w celu waloryzacji nieodłącznych cech miodu oraz udostępnienia konsumentom bezpiecznego, wysokiej jakości produktu."

COPA COGECA jest to europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze, powstała w 1962 w wyniku połączenia COPA - Komitetu Rolniczych Organizacji Związkowych z COGECA - Głównym Komitetem Spółdzielczości Rolniczej.

Organizacja ta ma za zadanie reprezentować interesy rolników w UE.

Polskę w COPA COGECA reprezentują takie organizację jak: Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, NSZZ "Solidarność" RI, Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna", Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona, Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Źródło: Farmer, Wikipedia

2013-07-08