Produkcja w pasiece ekologicznej

Rozpoczęcie produkcji w pasiecie ekologicznej musi być poprzedzone okresem przejściowym.

Rozporządzenie UE określa ten okres czasu na 1 rok.

Jednym z elementów tego przejścia jest wymiana plastrów w pasiece na plastry z wosku ekologicznego. W pierwszym roku woszczyna stara (w plastrach gniazdowych i miodni) nie musi być całkowicie wymieniona i wystarcza wymiana połowy plastrów na plastry z wosku ekologicznego (pozostałe plastry wymienia się w następnych dwóch latach).

Jeśli chodzi o węzę stosowaną do nowych plastrów w pasiece ekologicznej, musi ona być wyprodukowana z wosku ekologicznego.

Teoretycznie, aby z pasieki można było sprzedawać miód ekologiczny potrzeba 3 lat.

W praktyce jednakże jednostki certyfikujące wydają certyfikaty w chwili kiedy zostało wymienione 50% starych plastrów i minął rok od chwili złożenia wniosku o uznanie pasieki za ekologiczną.

Przestawianie produkcji powinno obejmować wszystkie rodziny pszczele, które posiada pszczelarz ekologiczny.

Podstawą prowadzenia pasieki ekologicznej jest czystość wosku pod względem obecności w nim akarycydów/amitraza,fluwalinat,kumafos, chlorfenwinfos/.

Wosk ekologiczny powinien być wolny od tych substancji czynnych.

Produkcja węzy ekologicznej stanowi problem, gdyż praktycznie nie ma typowych wytwórni wosku ekologicznego, a w obecnie istniejących trzeba przestawiać linie produkcyjną na metody ekologiczne.