Przygotowywanie roztworu wodorotlenku sodu

Jak mając krystaliczny wodorotlenek sodu przygotuj 30% roztwór NaOH.

Z uwagi na to, że w zadaniu nie mamy sprecyzowanej ilości roztworu NaOH jaką mamy przygotować musimy sami określić ilość roztworu NaOH jaką przygotujemy. Zakładamy, że potrzebne będzie nam 250 g roztworu NaOH. Teraz korzystając z definicji stężenia procentowego obliczamy ile krystalicznego NaOH znajduje się w 250 g roztworu.

30 g NaOH -------- 100 g r-ru

X g NaOH -------- 250 g r-ru

------------------------------

X = 75 g NaOH

Z powyższej proporcji wiemy, że w celu przygotowania wodnego roztworu wodorotlenku sodu należy odważyć 75g krystalicznego NaOH. Następnie korzystając z zależności mówiącej, że masa roztworu (mr-ru) równa jest sumie mas substancji (ms) i rozpuszczalnika (mr), obliczmy ilość wody (rozpuszczalnika) jaka znajduje się w 250 g roztworu.

mr-ru = ms + mr

mr = mr-ru - ms

mr = 250 g r-ru - 75 g NaOH = 175 g wody

Wiedząc, że gęstość wody w temperaturze 4oC wynosi 1g/cm3 możemy zamiast odważać na wadze 175 g wody odmierzyć cylindrem 175 cm3 wody.

Tak więc w celu przygotowania 250g 30% roztworu NaOH nalezy odważyć do zlewki 75g krystalicznego NaOH i 175g wody destylowanej. Wiedząc, że gęstość wody w temperaturze 4oC wynosi blisko 1g/cm3 możemy zamiast odważać na wadze, odmierzyć cylindrem 175cm3 wody destylowanej.

Całość należy ostrożnie mieszać do rozpuszczenia wodorotlenku sodu